biuro@rotadril.pl
(+48) 50 535-62-26

Korzystanie ze strony

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ROTADRIL.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.rotadril.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Paweł Kręgiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROTADRIL PAWEŁ KRĘGIEL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Romanowska 55E lok. 27A, 91-174 Łódź i adres do doręczeń: ul. Romanowska 55E lok. 3, 91-174 Łódź NIP: 6922284411, REGON: 382464249, adres poczty elektronicznej: biuro@rotadril.pl, numer telefonu: (+48) 50 535-62-26; (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że wszelkie treści, które są dostępne na Stronie, posiadają wyłącznie charakter informacyjny.

Jakiekolwiek reklamy, cenniki, katalogi, ogłoszenia oraz inne informacje o nieruchomościach i usługach, które są zamieszczone na Stronie, nie powinny być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie z Właścicielem wiążącej umowy w przedmiocie prezentowanych nieruchomości i usług. Zawarcie ewentualnej umowy może nastąpić dopiero po nawiązaniu indywidualnego kontaktu z Właścicielem oraz ustaleniu szczegółów przez zainteresowane strony, co następuje poza Stroną Internetową, w szczególności drogą poczty elektronicznej, telefonicznie bądź w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna szerokość (rozdzielczość) ekranu: 360 pikseli.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@rotadril.pl;
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 50 535-62-26;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Romanowska 55E lok. 3, 91-174 Łódź.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Postaramy się ustosunkować do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne – formularz kontaktowy oraz usługa „Zamów połączenie”.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt” lub „Zapytanie”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Formularz kontaktowy może wymagać podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Wszystkie treści wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści bezprawnych, naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne firmy, strony i usługi.

Korzystanie z usługi elektronicznej „Zamów połączenie” możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) kliknięcia widocznego na Stronie Internetowej pola wskazującego na możliwość zamówienia rozmowy, (2) wpisaniu numeru telefonu użytkownika, (3) kliknięcia pola „Zamów połączenie”. W formularzu konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących zamawianej rozmowy (w zależności od wybranego rodzaju rozmowy): numer telefonu, orientacyjna godzina oraz data rozmowy.

Usługa elektroniczna Zamów Rozmowę świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zamówienia rozmowy z pracownikiem Usługodawcy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@rotadril.pl;
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 50 535-62-26;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Romanowska 55E lok. 3, 91-174 Łódź.

Specjalizujemy się w doradztwie

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu?
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy!

I accept

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (Numer telefonu) przez Administratora (ROTADRIL PAWEŁ KRĘGIEL) w celu przesyłania informacji marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności strony internetowej. Dane osobowe na stronie internetowej przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody.

lub zadzwoń już teraz
(+48) 50 535-62-26

rotadril.pl

Korzystamy z plików cookie

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności.